Velkommen til
Ansager & Omegns Jagtforening


 

Ansager & Omegns Jagtforenings generalforsamling. 

Indkaldelse til Generalforsamling

Fredag den 25. januar 2019 kl. 19.00

Klubhuset Sønderbro 39B, Ansager

 

Sidste frist for indkomne forslag den 11  januar.

 

Dagsorden:

 

1.                 Valg af dirigent

1.a               Valg af stemmetæller

2.                 Aflæggelse af beretning

3.                 Fremlæggelse af regnskab

4.                 Indkomne forslag

5.                 Fastsættelse af kontingent.

6.                 Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.                 Valg af suppleanter

8.                 Valg af flugtskydningsudvalg

9.                 Valg af revisorer og suppleant

10.                Eventuelt.

 

 Husk bukke opsatser og skade/krage ben.

Husk at medbringe bukke- og krage pokal. 

 


 

JAGTTEGNSUNDERVISNING 

Ansager Jagtforening 

Ingolf Knudsen og Jens Otto Pedersen starter igen i år et jagttegnskursus op på Ansager Skole i biologilokalet.

Onsdag den 14. november 2018Kl. 18.30 – 20.30

Hver onsdag til og med den 12. december 2018

Pris:  kr. 1.400,00 eksklusiv  bøger og andet.

Kurset indeholder alt som er relevant for at bestå den tvungne jagtprøve, prøven finder sted i april/maj 2019.

Efter jul bliver er det hver onsdag fra kl. 18.30 – 21.30

Uge 7 er der lukket

Kursus gebyret betales den første aften.

Tilmelding til Ingolf på tlf. 40197895

 

 


 

VILDT god mad! Nu er der også opskrifter på hjemmesiden.

  


 SE AJF's FLOTTE

PRÆSENTATIONSVIDEO

 

FØLG OS PÅ FACEBOOK

 WWW.FACEBOOK.COM/ANSAGERJF

 


 

SIDSTE OPDATERING: 2019-01-06

Email